Vállalkozói Start program II.
pályázat

A program a vállalkozóvá válást segíti elő a pályázati támogatással. Célja 1000 új mikrovállalkozás indulásának támogatása és a vállalkozók felkészítése, valamint 4.5 millió forint vissza nem térítendő pénzügyi támogatás a vállalkozás induló költségeihez.

Sikeresen regisztráltál a pályázati oldalon?
Akkor azon kevesek közé tartozol, akik esélyt kaptak és elindulhatnak a pályázati kiválasztáson!

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Ki indulhat a pályázaton?

Akik sikeresen regisztráltak az fkr.ofa.hu oldalon az ügyfélkapus belépést követően és megkapták a regisztrációs visszaigazolásukat! Rendelkeznek piacképes ötlettel, az online vállalkozói kompetenciatesztet eredményesen kitöltik, 18-64 éves  Magyar állampolgárok, fenntartható vállalkozás létrehozását, alkalmassági felmérésen való részvételt és a  90 órás online képzésen való részvételt vállalják, továbbá nincs köztartozásuk. A személyes elbeszélgetés során vállalkozási ötletük, attitűdjük alapján támogathatónak bizonyultak és más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkeznek és nem vezető tisztségviselők!

A PÁLYÁZAT ÜTEMTERVE

1-2 komponens!

1. Regisztráció a pályázati oldalon! Jelentkezési dokumentáció feltöltése 
2. Kiválasztás, felmérés, kompetencia-mérés
3. Szóbeli meghallgatás
4. Kiválasztás, képzési csoportba jelentkezés
5. 90 órás E-learning képzés
6. 6 órás konzultáció, tanácsadás és üzleti terv elkészítése-beadása
7. Üzleti terv bírálata
8. Képzési tanúsítvány kiadása
9. Vállalkozás alapítása – legfeljebb 90 nappal a támogatási kérelem benyújtása előtt, de az üzleti terv jóváhagyása után (a pályázatban alapítható Kft, Bt, egyéni vállalkozás, egyéni cég)
--------------------------------
1. Támogatási kérelmek beadása MÁK
2. A kérelmek MÁK bírálata, támogatási időszak megkezdése
3. Támogatói okirat átvétele
4. Projekt megvalósítása
5. Támogatási és fenntartási időszak (12+12hónap)

A folyamat ábrákat itt tekintheted meg!
Pénzügyi elszámolás folyamat ábra!

AMI ELSZÁMOLHATÓ

Elszámolható költségek!

Saját bér és járulékok, honlapkészítés, projekt előkészítési tevékenységek (cégalapítás, ahhoz kapcsolódó ügyvédi szolgáltatás igénybevétele), új eszközök beszerzése - bérlése, üzlethelyiség vagy iroda bérlése, információs technológia fejlesztés, piacra jutás támogatása: piaci megjelenés marketingeszközök elkészítése, beszerzése, design tervezés (honlap, szórólap, hirdetés a helyi újságokban),a vállalkozás működéséhez szükséges anyagbeszerzés, új hardver, szoftver beszerzése; domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely díja, egyéb a támogatott tevékenységhez kapcsolódó szakértői szolgáltatás költségei, tréning, tanfolyamok, továbbképzések költségei, tanácsadás, marketingtanácsadás, tevékenységhez fűződő speciális szakmai tanácsadás, értékesítési tanácsadás.

AMI NEM SZÁMOLHATÓ EL

Nem elszámolható költségek!

Jármű beszerzése, eszköz lízingelése, üzemanyag-költség, infrastrukturális javak vásárlása, föld-, telek-, ingatlan vásárlás, kisadózó vállalkozók tételes adója (KATA), Kisvállalati adó (KIVA), kamattartozás kiegyenlítés és hitelkamat, valamint a hiteltúllépés költsége, árukészlet, üzleti terv tanácsadás, vállalkozásfejlesztési, pénzügyi, adózási tanácsadás költségei, valamint a vállalkozás indításhoz kapcsolódó mentorálás költsége, meglévő, nem a projekt keretében beszerzett informatikai eszközök felújítási, karbantartási költségei, műszaki eszközök felújítási, karbantartási költségei, belső képzés (saját munkatársak képzése), pályázatírói díj, vállalkozásindítási, vállalkozásfejlesztési képzés költségei, számviteli törvény szerint nem elszámolható költség, valamint nem támogatható tevékenységhez kapcsolódó költség .

FONTOS INFÓK

Kizáró tényezők!

Felnőtt tematikájú (szexuális tartalmú, kizárólag 18 év feletti vendégkört kiszolgáló) szolgáltatás, vagy ahhoz kapcsolódó tevékenység, a pályázó mezőgazdasági termelő tevékenységhez igényel támogatást, a pályázó lízing tevékenységhez igényel támogatást, a támogatást igénylő a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét bérbeadási célra kívánja felhasználni, a benyújtott projekt nem részesülhet más pályázati forrásból, a pályázó végelszámolással, jogerős végzéssel elrendelt felszámolási-, csőd-, kényszertörlési, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, a támogatást igénylő fizetésképtelenségével összefüggő eljárás alatt áll, a támogatást igénylő személynek közvetlen vagy közvetett többségi befolyása van más vállalkozásban, vagy cégben a kérelem benyújtásakor, a pályázó nem mikro- vagy kisvállalkozást szeretne alapítani, a Program keretében nem támogathatóak a hazai vagy európai uniós forrásokból megvalósuló vállalkozóvá válást támogató programok keretében korábban támogatásban részesülők. 

PÁLYÁZATI KÖTELEZETTSÉGEK

Kötelező vállalások!

A támogatási időszak (12 hó) után köteles további 12 hónapig fenntartani a vállalkozását, egyéni vállalkozás esetében azt nem szüneteltetheti, a projekt fizikai befejezésének időpontját (a támogatási időszak utolsó napja) magában foglaló gazdasági, naptári évben realizált nettó (ár)bevétele, egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele, eléri a minimum évi nettó 1.000.000 Forintot, főtevékenysége megegyezik a vállalkozás TEÁOR szerinti, vagy egyéni vállalkozók esetében az ÖVTJ szerinti főtevékenységével, és nem módosíthatja azt a támogatási időszak alatt, társas vállalkozás alapítása esetén vezető tisztségviselő pozíciót kell betöltenie, és minősített többségi tulajdonnal (75%) kell rendelkeznie, főállású munkaviszonyban vesz részt a támogatott vállalkozásában. 

Miért érdemes minket választani?

ADÓTANÁCSADÓKÉNT ÉS KÖNYVELŐKÉNT, TÖBB SZÁZ SIKERES PÁLYÁZATTAL A HÁTUNK MÖGÖTT
AZ ALÁBBI LÉPÉSEKBEN HALADUNK A PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSÁBAN
SZAKEMBEREK VAGYUNK ÉS NEM ENGEDJÜK EL A KEZED!

1. LÉPÉS

Kompetencia mérő kérdőív kidolgozása
Online konzultáció & tanácsadás

Miután már regisztráltál a pályázati (fkr.ofa.hu) oldalon, a törzs adatokat és a pályázati adatlapot kitöltve jelentkeztél a pályázatba! Ezt követően történik a kompetencia felmérése az adatlapban szereplő kérdések alapján. 50 pontból minimum 25 pont elérése szükséges az online kompetencia mérési kérdőíven ahhoz, hogy sor kerülhessen a szóbeli kompetencia mérésre, azaz tovább léphess! A felkészítés és kitöltési konzultáció egyszeri díja: 24.900.-Ft

2. LÉPÉS

Szóbeli kompetencia felmérés
Online konzultáció

A vállalkozó jelölt és vállalkozási ötlet bemutatása, piacképesség áttekintése és az előzetes piaci felmérés bemutatása a feladat. Itt szintén maximum 50 pont érhető el. Az online és a szóbeli kompetenciamérési kérdőíven az összes pontszám (100 pont) minimum 65%-át el kell elérnie a Pályázónak ahhoz, hogy a támogatási programba vonható legyen! Ezután történhet meg a programba vonási Okirat kiadása!
A felkészítés és konzultáció egyszeri díja: 24.900.-Ft

3. LÉPÉS

Üzleti- és költségvetési terv
Online konzultáció & üzleti terv írása

Ezen múlik, hogy sikerül-e teljesíteni a pályázati feltételek utolsó megmérettetését! Az igen részletes üzleti megvalósításra vonatkozó és pénzügyi költségvetési terv megírása még egy tapasztalt vállalkozót is megizzasztana! A vállalkozó jelölt kompetencia mérési előzményei alapján és az általa megadott információk szerint történik. Üzleti terv írás egyszeri díja: 99.900.-Ft

4. LÉPÉS

Vállalkozás alapítása
Üzleti terv alapján

A regisztrációban megadott vállalkozási forma, adózási tanácsadással egybekötött megalapítása, mely költségek a pályázatban is elszámolhatók. Az alapított vállalkozás könyvelésére vonatkozó szerződés megkötése. Egyéni  vállalkozás alapítási díja: 39.900.-Ft, Korlátolt felelősségű társaság alapítási díja két részből áll, ügyvédi és könyvelői munkadíjból: Ügyvéd 99.900.-Ft, Könyvelő 39.900.-Ft.

5. LÉPÉS

Támogatási kérelem beadása
a MÁK részére

Az eddigiekben megszerzett képzési tanúsítványokat, a vállalkozás alapítási igazolásokat és a kitöltött támogatási kérelmet a támogatást kifizető Magyar Államkincstár részére küldjük meg! A kérelem és mellékleteinek benyújtását követően a Magyar Államkincstár támogatói okiratot küld az elfogadott kérelemre. Az okirat kibocsátásának napjától számított 30 napon belül az elfogadott üzleti tervben szereplő támogatási összeg 50%-át előlegként kiutalja. Minden kifizetési kérelem teljesítéséhez KOMA vagy nullás adóigazolás szükséges! A kérelem elkészítésének és az adóigazolás lekérésének egyszeri díja: 24.900.-Ft

6. LÉPÉS

Üzleti projekt megvalósítása
pénzügyi beszámolók

Az üzleti tervben foglaltak gyakorlati megvalósításáról a támogatási időszak (12hó) alatt a felmerülő személyi jellegű és egyéb költségek felhasználásáról beszámolókat kell benyújtani 3 alkalommal. Minden kifizetési kérelem teljesítéséhez KOMA vagy nullás adóigazolás szükséges! A beszámolók benyújtása feltétele a részkifizetések folyósításának! Beszámolók elkészítése és az adóigazolások lekérése: 24.900.-Ft/alkalom

7. LÉPÉS

Záró pénzügyi beszámoló
1 éves támogatási időszak vége

A támogatási időszak zárása: az előleggel és az időszaki előzetes kifizetések teljes összegével történt elszámolást követően utalható a fennmaradó támogatás utolsó összege. Követelmény: a támogatási időszak utolsó napját magába foglaló naptári évben legalább nettó 1.000.000.- Ft árbevétel! Minden kifizetési kérelem
teljesítéséhez KOMA vagy nullás adóigazolás szükséges!
Záró beszámoló elkészítése és az adóigazolások lekérése: 24.900.-Ft

8. LÉPÉS

Egyéb követelmények

Az egy éves támogatási időszak után további 12 hónapig folyamatosan fenntartja és működteti a vállalkozását, egyéni vállalkozás esetében azt nem szünetelteti!

Felkészítünk az első lépésekre és végig mentoráljuk
a teljes pályázati folyamatot!

Lehetőleg akkor indulj a pályázaton, amennyiben ettől függetlenül is el tudod indítani a vállalkozásodat
és rendelkezel a hozzá szükséges kezdőtőkével!
1
2
3
Regisztráltál a pályázatra
az fkr.ofa.hu oldalon!

Megkaptad a regisztrációd
hiteles visszaigazolását!

Jelentkezz az ingyenes telefonos konzultációra az alábbi űrlapon!

A jelentkezési űrlap beküldése után
egyeztetjük veled a konzultáció időpontját!

E-hiteles megbízási szerződést kötünk veled!

Kezdődhet a pályázati kérelemre való
felkészülés és a közös munka!

Ezt mondták rólunk az ügyfeleink...

Egy profi szakértöt kerestünk, ezt maximálisan megtaláltuk Fazekas Mónikában! Rutinnal kiigazodott a hatósági nyelvezeten, ügyelt a határidőre, ellenőrizte a számlákat is. Valószínűleg ennek is köszönhető az igénylés sikere! Szívből ajánlom másoknak is!

Annyira hálás vagyok neked már most! Nem érzem magam teljesen tudatlannak, de munka, család, gyerekek mellett nem lenne időm mindent precízen lepontosítani, hogy tökéletes legyen ez a folyamat, de ami biztonságot te nyújtasz, az nekem nagyon megnyugtató!

Szeretnénk neked hálásan megköszönni a munkádat, mert tudjuk, hogy ez nélküled nem sikerült volna. Köszönjük a türelmed, és hogy az elmúlt fél évben mindig a rendelkezésünkre álltál és választ kaptunk kérdéseinkre. Csak ajánlani tudlak! 

Hurrá! Ma reggel megérkezett a pénz, minden benyújtott számlát, hiánypótlás mentesen elfogadtak! Köszönjük a segítséget, örülünk, hogy megbíztuk Önt! 

Örömmel tudatom, hogy a pályázatot sikeresnek bírálták, az összeget 5 napon belül utalták!
Nagyon nagyon köszönöm a segítséget! 

Nagyon szépen köszönöm a segítséget, megkaptam a maximális támogatási összeget. Nagyon szépen köszönöm Neked! Tényleg nagyon profi vagy!

Kattints és nézd meg Ügyfeleink véleményeit!

Konzultációs Jelentkezési lap

Sikeresen regisztráltak részére, akik rendelkeznek OFA regisztrációs visszaigazolással!

  • A portál hamarosan elérhető lesz a folytatáshoz.
  • Regisztrációs törzsadatok és e-mail cím megadása.
  • Jelentkezés a Vállalkozó Start II. Programba.
  • A Pályázati Adatlap blokkjainak kitöltése.
  • Tervezett vállalkozására vonatkozó kérdések, nyilatkozatok.
  • Az online kompetenciamérő kérdőív kitöltése.

Itt tudsz regisztrálni!

Fazekas könyvelőiroda

Fazekas
könyvelőiroda

Elérhetőségek

Hétfő-Péntek
9.00 - 16.00

Hírlevél feliratkozás