5. Támogatható építési tevékenységek
6. § A támogatás a következő építési tevékenységekhez igényelhető:
a) víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve
belső hálózatának kiépítése vagy cseréje,
b) fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem
rendelkezik ilyen helyiséggel,
c) fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje,
ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
d) az épület szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve
vízszigetelési munkálatokat,
e) a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló,
biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy
felújítása,
f) tető cseréje, felújítása, szigetelése,
g) égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,
h) klímaberendezés beépítése, cseréje,
i) napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,
j) belső tér felújítása, ideértve
ja) a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti
burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását,
jb) a galériaépítést,
jc) a belső lépcső kialakítását és cseréjét,
jd) a szaniterek beépítését vagy cseréjét,
je) a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét,
jf) a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy
felújítását,
k) a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület,
nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha,
tároló) felújítása,
l) kerítés építése,
m) gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
n) terasz, loggia, erkély, előtető építése,
o) térburkolat készítése, cseréje,
p) télikert kialakítása,
q) - amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek
minősül - a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (10) bekezdésében
meghatározott akadálymentesítési munkák,
r) alapozási szerkezet megerősítése, valamint
s) beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje.
7. § (1) Az építési tevékenységek teljesítését igazoló számlaként
a) az igénylő - együttes igénylés esetén az igénylők egyike - saját nevére
szóló,
b) az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó
termékértékesítésről, illetve szolgáltatásnyújtásról kiállított, és
c) a felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatok
tekintetében egy vagy több, a vállalkozási szerződés vagy szerződések szerinti
vállalkozó által kiállított adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette.
(2) A támogatás az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla
vonatkozásában nem vehető igénybe.
(3) A támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj
50-50%-os arányban szerepelhet.
(4) A felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat végző
vállalkozó által kiállított számla csak akkor fogadható el, ha a vállalkozó az
igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy gazdálkodó
szervezet esetében az igénylő vagy az igénylő közeli hozzátartozója vagy
élettársa annak nem tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője.
Együttes igénylés esetén e bekezdés rendelkezéseit mindkét igénylőnek
teljesíteni kell.
(5) Nem fogadható el az olyan számla, amelyet az igénylő a felújítással
érintett lakás vonatkozásában a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez
igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet] 6. § c)
pontja alapján használt lakás vásárlásához és korszerűsítéséhez vagy
korszerűsítéséhez és bővítéséhez vagy meglévő lakás korszerűsítéséhez,
illetve korszerűsítéséhez és bővítéséhez igénybe vett családi otthonteremtési
kedvezmény kapcsán már elszámolt. Az igénylő büntetőjogi felelőssége mellett
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik arról, hogy a
felújítással érintett lakásra korábban a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 6. § c)
pontja szerinti családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vett-e, és
amennyiben igen, akkor az ahhoz kapcsolódóan a hitelintézet által elfogadott
költségvetést, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény tekintetében
elszámolt számlák másolatát a kérelemhez csatolja.
(6) Az (5) bekezdésben foglalt feltétel fennállását a Magyar Államkincstár (a
továbbiakban: Kincstár) a lakáscélú támogatások kapcsán elszámolt számlák
ellenőrzésére szolgáló elektronikus rendszerből történő lekérdezéssel
ellenőrzi.