Gyakran ismételt kérdések

Sok esetben egy hasznos cikk, egy kérdés pontos megválaszolása sokat segíthet a helyes döntés meghozatalában, ezért a leggyakrabban felmerült kérdéseket itt válaszoljuk meg.

01.

Mit jelent az, hogy bejelentkeztünk az áfa hatálya alá?

Azt jelenti, ha oda bejelentkeztünk, akkor lesz lehetőségünk áfát visszaigényelni, illetve kötelesek leszünk áfát felszámítani. A vállalkozások nagy részének érdemes az áfa alá bejelentkezni, vannak azonban olyan tevékenységek, amelyeknél nem okvetlenül éri meg. Ha az áfa alá tartozunk, akkor meghatározott időszakonként áfa bevallást kell benyújtanunk, és áfát is kell fizetnünk vagy visszaigényelnünk. Ha jellemzően magánszemélyek a vevőink és kevés az elszámolható költségünk, valószínűleg jobban járunk, ha nem jelentkezünk be az áfa alá. A választás, hogy bejelentkezünk az áfa alá vagy sem, a cég indításakor felmerülő kérdés és árbevételhez kötött. Ez az érték 2019-ben 12 millió ft. Az értékhatár elérése után - abban a számlában, ahol ezt elérjük, a teljesítés számít! - már kötelező felszámítani az áfát. Aki 2019-ban elérte a 12 millió forintos értékhatárt, és áfás lett, neki van lehetősége 2020-ra választani az alanyi adómentességet, ha várhatóan nem éri el majd az kifizetett bevétele 12 millió forintot. Ezt még 2019 decemberében kell intézni, ne felejtsd el.

02.

Mi az alanyi áfamentesség, mi a tárgyi adómentesség?

Az alanyi áfamentesség azt jelenti, hogy 2019-től évi 12.000.000 forint nettó árbevételig választhatjuk azt, hogy nem jelentkezünk be az áfa hatálya alá, azaz alanyi áfamentesek leszünk. Ebben az esetben nem számíthatunk fel áfát. Ez azt jelenti, ha kiállítunk egy számlát, annak végösszege nem fog áfát tartalmazni, vagyis a számla ellenértéke után nem keletkezik áfafizetési kötelezettségünk. Igaz, ha valamit áfával növelt áron vásárolunk, annak áfáját sem igényelhetjük vissza. Ami még lényeges, és sokan félreértik: ha valaki az áfa hatálya alá tartozik, teljesen mindegy, kinek ad el, mindenképpen fel kell számítsa az áfát, ha alanyi áfamentes a vevő, akkor is. Az alanyi adómentesség belföldre érvényes, azaz nem lehet figyelembe venni külföldi beszerzéskor vagy értékesítéskor. Sokan elfelejtkeznek erről, például egy facebook hirdetéskor. Mivel közösségi beszerzés, rendelkeznünk kell közösségi adószámmal. Ha megadjuk a közösségi adószámunkat a facebook részére, áfa nélküli számlát fog nekünk kiállítani, amit itthon be kell állítani az áfabevallásba, be kell fizetni a 27% áfát, de nem vonhatjuk le, mert alanyi mentesek vagyunk. Máris 27%-kal többe kerül ez a hirdetés. Aki áfa körbe tartozik, beállíthatja fizetendő és levonható áfába is.

A tárgyi adómentesség azt jelenti, hogy vannak olyan tevékenységek, amelyek teljes egészében áfamentesek, függetlenül attól, hogy éves szinten mekkora bevételt szerzünk belőle. Ilyen például az orvosi tevékenység, biztosítás, banki költségek. Tárgyi adómentes tevékenység mellett is választható az alanyi mentes vagy áfás lehetőség, ugyanis ha olyan tevékenységet is végez, ami nem tárgyi mentes, arra vonatkozóan el kell dönteni, hogy áfásan vagy alanyi mentesen akarja végezni.

03.

Alanyi mentes értékhatár!

2019-től 12 millió forint az alanyi adómentesség értékhatára.

04

Kisadózóként lehetek áfás?

Igen, attól, hogy valaki a kisadózó vállalkozások tételes adójának az alanya lesz, ugyanúgy nyilatkoznia kell, hogy áfás akar lenni, vagy nem. Ha valaki kisadózóként nem akar áfás lenni, akkor – a törvény értelmében - elegendő csupán a bevételeit nyilvántartania. Ha valaki kisadózóként áfás lesz, akkor értelemszerűen ugyanúgy kell áfabevallást benyújtania, mintha „hagyományosan”, azaz tételes költségelszámolás alapján adózna. Ebben az esetben viszont a költségszámláit is nyilván kell tartania, hiszen áfavisszaigénylés csak abban az esetben lehetséges, ha rögzítve vannak a visszaigénylés alapjául szolgáló bizonylatok is.

05

Mikor van lehetőségem eldönteni, hogy áfás legyek, vagy alanyi áfamentes?

Ezt vagy a vállalkozás indításakor, vagy az adóév végén van lehetőség eldönteni. Ez a döntés egy évre szól.

06

Mi a pénzforgalmi áfa?

Ha valaki nem egyéni vállalkozó volt, hanem cég, az általa kiállított számla után az áfát akkor is be kellett fizetni, ha a számlát késve, esetleg egyáltalán nem fizették ki (egyéni vállalkozóknak van erre 45 napjuk, de ha addig sem folyik be az ellenérték, akkor az áfát bizony be kell fizetni. Van egy lehetőség, hogy az áfát csak akkor fizessük be, ha az alapjául szolgáló számlát ténylegesen kifizették nekünk. Ezt hívják pénzforgalmi elszámolásnak, amit választani kell, és feltételekhez kötött.

A pénzforgalmi elszámolást választóknak csak akkor kell megfizetni az áfát a termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után, ha a számláik ellenértékét megkapták vevőiktől. De a befizetési határidő mellett a levonási jogukat is később gyakorolhatják, azaz akkor lesz jogosult az áfa levonására, ha a szállítója számláját kifizette. Azoknak az adóalanyoknak, akik pénzforgalmi áfás adóalanytól szerzik be termékeiket, vagy vesznek igénybe szolgáltatásokat, nehézségeket okozhat ez a szabály. A törvény szerint a pénzforgalmi áfát választó társaság partnere is csak akkor helyezheti levonásba az áfát a számla alapján, ha azt pénzügyileg rendezte. Ez azt jelenti, hogy levonási joguk nem a teljesítés időpontjában keletkezik, hanem a pénzügyi rendezéskor.

Az általános forgalmi adó alanya az adóköteles tevékenysége megkezdésének bejelentésével egyidejűleg nyilatkoznia kell arról, hogy pénzforgalmi elszámolást választ. A nyilatkozat megváltoztatását a változtatást megelőző adóév utolsó napjáig kell bejelenteni. Ha az adózó az alanyi adómentességre, illetve a pénzforgalmi elszámolás választására jogosító értékhatárt az adóév közben lépte túl, a bejelentést meg kell tenni az adóhatóság felé.

A számla kötelező adattartalmai közé bekerült, hogy aki a pénzforgalmi elszámolást alkalmazza, akkor annak ezt jeleznie kell a kiállított számláján.

Ha valaki év közben lesz áfás, eddig nem volt lehetősége menet közben választani a pénzforgalmi áfát, csak év végén, ez 2019t-től változik, már rögtön lehet kérni, hogy egyben pénzforgalmis legyen a vállalkozás.

07

Ki választhatja a pénzforgalmi elszámolású áfát?


- aki a tárgyév első napján kisvállalkozásnak minősül
- gazdasági céllal belföldön telepedett le
- nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás hatálya alatt
kivéve, ha alanyi adómentességben részesül (mert ők ugye nem fizetnek áfát!).

08

A pénzforgalmi elszámolású áfa választhatóságának feltétele:

Ha az adóalany összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása fejében megtérített vagy megtérítendő ellenérték adó nélkül számított és éves szinten göngyölített összege, sem a tárgy naptári évet megelőző naptári évben ténylegesen, sem a tárgy naptári évben ésszerűen várhatóan, illetve ténylegesen nem haladja meg a 125 000 000 forintnak megfelelő pénzösszeget.
Amennyiben értékhatár túllépés miatt szűnik meg a pénzforgalmi elszámolás, az adóalany a pénzforgalmi elszámolást nem alkalmazhatja az olyan termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása esetében sem, amelynek ellenértékével meghaladja a pénzforgalmi elszámolás választására jogosító felső értékhatárt továbbá a pénzforgalmi elszámolás választásának jogával a megszűnés évét követő második naptári év végéig nem élhet.